Sök leverans
Sökning av leveransdatum till postanstalter.

Att färgbestämma 4 Skilling Banco kan var nog så svårt. Ett sätt att underlätta är att ta reda på ur vilken leverans som frimärket kommer. De olika leveranserna begränsar nyanserna. T. ex. leverans 1 innehåller följande nyanser enligt Facit. a, b, c, d samt e. Leverans 10 är f, samt g.För att kunna ta reda på leveransen mata in stämpelorten Du söker efter, avläs sedan i tabellen. Märket är med all säkerhet levererad till postanstalten före avstämplingtiden, och du kan se ur vilken leverans det kommer.

Nu är alla leveranser inmatade i registret! Tänk på all det finns även "Övriga Försäljningsmän", där det inte levererades till postkontor.