Nu 886 vykort
Haninge kommun samlat av en äkta Söderkis? Svaret är enkelt. Det finns en sambo med sina rötter i Vösterhaninge, samt att jag har flyttat in i kommunen. Det var tillräckligt med anledningar för att börja samla Haninge kommun på vykort.

Kommunen har haft en mycket stor vykortsproduktion, främst då genom Dalarö, Västerhaninge, Tungelsta osv. Hur många kort som har producerats finns det inga exakta siffror på. I min samling ingår det ca 800 stycken för närvarande. Jakten pågår ständigt och jag har haft Dalarö lågt prioriterat pga dess enorma utgivning av vykort runt seklets början.

 Tngelsta handelsbod