Kvalite

Kvalitet vad är det?

Kvalitet är A & O när det gäller frimärken och vykort. Ofta kan det vara svårt att beskriva ett objekts kvalite. Det finns vissa vedertagna normer för bedömning som kan vara till hjälp.

Att bedöma kvaliten på ett vykort kanske kan vara lite svårt. En 7 gradig skala mellan K10 till K4 har fastställts. Allt är ungefärligt, men kan vara en god vägledning. I bedömningsskalan har bara själva vykortet bedömts. Andra faktorer som kanske kan kompensera är en vacker adressida med snygg och prydlig handstil. En vacker och svår poststämpel. Att vykortet bara finns i några få kända exemplar.

Vykort som finns till försäljning i butik ligger i intervallet KV 10  - KV 7, se även bild som vägledning.

KVALITÉTSBEDÖMNINGAR AVSEENDE VYKORT

KV10 = Perfekt
KV9 = Nästan Perfekt
KV8 = Mycket Bra
KV7 = Bra (Normal kvalité) Endast obetydliga fel, tex lätt hörnveck
KV6 = Bra med mindre fel, tex hörnveck,mindre riss,mm
KV5 = Godkännt, kan ha veck mindre riss/reva eller annat fel

Andra förkortningar som kan vara förekommande är fr=frankerat, of=ofrankerat, pl=plundrat, skr=skrivet, vh=vikt hörn, fl =fläck, sk=skada.

Kvaliten ligger mellan 10-7, vilket är normalt om inget annat angivits.


Vid bedömning av frimärkskvaliteer finns det i t.ex. Facit:s frimärkskatalog utmärkta beskrivningar på bedömning. (Med bildillustrationer).

KVALITÉTSBEDÖMNINGAR AVSEENDE FRIMÄRKEN

Kvalitetsnorm
Lyx 5xx
Prakt 4xx
Mycket god 3xx
God 2xx
Godtagbart 1xx
Mindre god 0xx

Centrering
Perfekt centrering x5x
God centrering x4x (centrerat ngt åt hö. vä. ne. up.)
Medelgod centrering x3x (centrerat ngt åt hö. vä. ne. up.)
Nära snedcentrering x2x
Snedcentrering x1x
Fel perforering x0x

Stämpel
Lyxstämpel xx5
Praktstämpel xx4
Mycket god stämpel xx3
God stämpel xx2
Godtagbar stämpel xx1
Mindre god stämpel xx0

Bedömmer man stämpel och centrering t.ex. centrering 4, samt stämpel 2. Lägg i hopp dessa 4+2=6. Dividera med 2 och du får ungefär summan på kvalitetsnormen. I det här fallet 3. Det skrivs 342 är kvaliten på märket.


 Förkortningar och tecken för frimärken
** Postfriskt med orginalgummering
* Ostämplat med orginalgummering med fastsättare eller spår av fastsättare
(*) Ostämplat utan gummering eller omgummerat
snc Snedcentrerat
kt Kort tand
ktt Korta tänder
vht Vikt hörntand, tänder
vh Vikt hörn
tf Tunn fläck
def Mer allvarlig defekt
PR Praktexemplar
PR-LYX Prakt-lyxexemplar