Sök avart
Sökning av feltryck, och varianter hos 4 Skilling Banco.

Det finns ett flertal olika varianter och avarter beskrivna av 4 Skilling Banco. Jag har gjort en liten sammanställning av de kända exemplaren. Sammanställningen är inte på något sätt färdig, utan kan vara en vägledning. Försök med att söka på t. ex. repa, fläck, ramlinje, osv. Prova dig gärna fram. Har Du någon variant som inte finns beskriven. Registrera den hos Netstamps så lägger vi in den i databasen.