Kvalite på vykort & frimärken samt SFF:s utställningsregler

Jag har tittat runt lite och det finns massor av varierande skalor. Du får kanske en uppfattning om hur själva upplägget är.

Funderar du på att ställa ut finns regler för detta här. Men ha roligt med din samling i första hand. Montera gör som du själv tycker, visa för vänner och bekanta , presentera din hobby. Släktforskar du så går det utmärkt att komplettera den med topografíska vykort.


10 Absolut perfekt

9 Nästan perfekt

8 Mycket bra

7 Normal kvalitet

6 Små hörnveck

5 Riss, veck, smutsigt


K7 Bra, inga defekter, lätt slitet.
K6 Bra, kan ha småfel såsom t.ex. hörnveck eller något mer slitet.
K5 Godkänt, kan ha veck, reva eller annat fel som dock inte är alltför missprydande.
K4 Mindre bra, kan ha mer än en defekt, alt. en något mer störande skada.
K3 Underkänt, direkt iögonfallande skada/ skador, t.ex. mindre bit saknas 


Grade 1 = Perfect corners
Grade 2 = Very Minimal corner wear, no creases
Grade 3 = Some corner wear, no creases.
Grade 4 = Crease
Grade 5 = A lot of damage to card.
* Grades reflect Corner and Condition of Card, and not whether the card is Postal Used.


 

 10 Perfekt

9 Nästan perfekt

8 Mycket bra

7 Bra men utan defekter men lätt slitet

6 Bra men hörnveck eller annat sm¨fel

5 Godkänt veck, reva eller annat fe

4 Mindre bra med många defekter

3 Underkänt ex. vis mindre bit saknas


 

Sveriges Filatelist-Förbund Reglemente för Vykortsklassen

1. Definition
I utställningssammanhang definieras vykort som:

Ett illustrerat kort, antingen postbehandlat, eller med tryck som visar att det är
avsett att postbehandlas utan kuvert.

De villkor som ska uppfyllas för att ett objekt ska kunna kallas för vykort är alltså:

1. Ett vykort ska ha illustration
2. Kortet ska antingen
a. ha tryckt text eller tryckta adresslinjer och eventuell portoruta, som visar att det
är avsett att portobehandlas utan kuvert, eller
b. vara postbehandlat (försett med poststämpel direkt på kortet)
Obegagnade (icke postbehandlade) vykort måste fylla villkor 1 och 2a. Begagnade
(postbehandlade eller postgångna) vykort måste fylla villkor 1 och 2b.

Illustration kan vara fotografisk, tecknad eller bestå av en applikation. Handgjord teckning
godkänns om villkoren i övrigt är uppfyllda.

Adresslinjer är inget villkor för postbehandlade eller postgångna vykort. Obegagnade kort
utan adresslinjer på en av sidorna klassificeras inte som vykort.

Poststämpel är ett bevis på postbehandling. Orderstämplat vykort är postbehandlat men om
det saknar adress är det inte postgånget. Ett postgånget kort måste vara adresserat.
Ankomststämpel är ett extra men inte nödvändigt bevis på att kortet är postgånget.

Frimärke eller valörstämpel är inte villkor för begagnade vykort. Exempel: vykort som
lådbrev med lösenanteckning, illustrerat tjänstebrevkort, ofrankerad krigsfångepost etc. Ett
illustrerat officiellt brevkort (helsak) kan klassificeras som både helsak och vykort och passa i
såväl filatelistiska som vykortsexponat.

Frankeringsportot behöver inte vara det vid tidpunkten för brevkort fastställda. Det kan vara
brevporto, trycksaksporto, över- och underfrankering.
Kortets material kan vara papper, näver, läder, plåt eller annat.
Kortets tjocklek och vikt är egentligen utan betydelse men kortet bör ha rimlig styvhet enligt
en subjektiv bedömning, som kan orsaka gränsfall.
Kortets format är utan betydelse och behöver inte följa UPU-reglerna vid aktuell tidpunkt.

2. Bedömningskriterier
Bedömningen sker efter följande kriterier och poängtal:

1. Plan och bearbetning 10
2. Kunskaper om ämnet 20
3. Kvalitet 10
4. Presentation 10
50

2.1 Plan och bearbetning
I en plan ska utställaren på exponatets första blad visa hur han/hon har strukturerat sitt
exponat, t.ex. genom att i rubriker dela upp det valda temat i avsnitt, vilka ska komma i en
logisk följd så att exponatet uppvisar en ”röd tråd”.
Bearbetning innebär att man i exponatet klart ska kunna se att uppdelningen enligt planen
följts på ett korrekt sätt. Exponatets titel ska överensstämma med plan och bearbetning.

2.2 Kunskaper i ämnet
Kunskaper om motiven ska visas med kortfattade texter i anslutning till korten. Texterna ska
innehålla alla för temat väsentliga upplysningar. Beroende på valt tema kan ibland även
kunskaper om fotograf/konstnär, vykortsförlag, reproduktionsmetod, vykortsformat etc. vara
av värde att dokumentera.

2.3 Kvalitet
Sedvanliga kvalitetskrav gäller (saknade eller vikta hörn, riss etc. drar ner betyget), dock meden viss tolerans för äldre postgångna kort. Äldre kort med text på framsidan ska inte
nedvärderas, såvida inte denna text är av dålig kvalitet (plumpar, suddig etc.).

2.3 Presentation
Texten ska vara prydlig och smakfullt arrangerad. Helhetsintrycket på exponatet är viktigt.
Försök undvika enformig montering (två kort på varje blad). Använd inte starkt färgade blad.
Inramning av korten liksom ramar på bladen kan förhöja intrycket.

Reglemente för Enrams- eller Miniklass
- Sidan 1 ( 1 )

Sveriges Filatelist-Förbund

Reglemente för Enrams- eller Miniklass

1

Ett exponat i Enramskalssen ska bestå av 16 blad i A4-format eller motsvarande.

2

Exponatet ska utgöra ett väl avgränsat och definierat område inom någon av de
konventionella utställningskalsserna:
Traditionell filateli
Posthstoria
Helsaker
Aerofilateli
Motivfilateli
Stämpelmärken
och får endast innehålla filatelistiskt material.

3.
Exponatets idé ska visas i en plan på det första bladet.

4.
Exponatet bedöms enligt reglerna för de i artikel 2 nämnda klasserna och enligt nedan
angivna kriterier och poängtal.

Bearbetning 12

Väl avgränsat tema 4
Korrekt bearbetning 8

Kunskaper 18

För motivexponat görs
fördelningen:
Filatelistiska kunskaper 8
Tematiska kunskaper . 10

Kvalitet och sällsynthet 10

Kvalitet 5
Sällsynthet 5

Presentation 10
Totalt 50

5.

Diplom och medaljer kommer att delas ut enligt nedanstående poängtal:
Silver 40-50 p
Silverbrons 30-39 p
Brons 20-29 p


 

Senaste nytt

2021-12-02 Uppdaterat D-län (Söderman) 52 stycken + 27 signaturer.

2021-11-29 Uppdaterat O-län (Bohus län) 30 stycken

2021-11-27 Uppdaterat vykort Afrika 35 + försändelser20 stycken.

2021-22-25 Uppdaterat topografi Sverige 45 stycken.

2021-11-21 Uppdaterat signaturer 30-talet.

2021-11-19 Uppdaterat signaturer, England, över 100-talet

2021-11-09 Uppdaterat signaturer 37 stycken + 35 stycken Norge.

2021-11-08 Uppdaterat topografi Sverige 25 stycken + fartyg 15 stycken.

2021-11-05 Uppdaterat vykort, Signaturer 30 stycken.

2021-11-03 Uppdaterat vykort Frankrike 24 stycken.

2021-11-01 Uppdaterat vykort Tyskland, 26 stycken.

2021-10-31 Uppdaterat topografi Sverige, mixade. 25 stycken + 30 stycken Stockholm Södermalm, 

2021-10-28 Uppdaterat tecknat med signaturer, 51 stycken.

2021-10-24 Uppdaterat Topo Mix, 30 vykort

2021-10-21 Uppdaterat R+P-Län Västergötland 35 stycken

2021-10-18 Uppdaterat C-län (Uppland) 40 stycken + diverse topo 20 stycken.

2021-10-13 Uppdaterat, Militärt 42 stycken. 

2021-10-11 Uppdaterat, Påskkort, 25 Stycken- Nu 3260 objekt.

2021-10-10 Uppdaterat, Järnväg, Båtat/fartyg och Tyskland. ngt Sverige topografi. cirka 70-talet vykort.

2021-10-03 Uppdaterat vylort båtar/fartyg, Sverige blandat och Tyskland. Cirka 50-talet vykort. 

2021-19-24 Uppdaterat båtar/fartyg, 30 stycken

2021-09-23 Uppdaterat båtar/fartyg, 25 stycken

2021-09-23 Uppdaterat A-län (Stockholm), 38 stycken.

2021-09-21 Nu 3030 objekt online, välkommen.

2021-09-07 Uppdaterat mix topografi Sverige 72 stycken

2021-09-01 Har uppdaterat en hel del varje dag. Det har inte blivit av att jag har uppdaterat sidan här. Har säkert lag upp cirka 300 kort sen senast. Skall bättra mig på detta.

2021-08-10 Uppdaterat P-Län (Västergötland), 41 stycken. Nu finns öve2.600 objekt på Samlamera.

2021-08-08 Uppdaterat Järnväg 26 st. + Fartyg 19 st.

2021-08-07 Uppdaterat N-läm, (Halland), 44 stycken.

2021-07-04 Uppdaterat 27 järnvägskort.

2021-07-28 Uppdaterat ca. 70 stycken, fartyg + N-län (Halland) 15 stycken.

2021-07-22 Uppdaterat O-län, (Bohuslän 31 stycken).

2021-07-15 Uppdaterat A, E, R-län + mixade vykort totalt 75 stycken.

2021-07-08 Uppdaterat R-län (Västergötland) 56 stycken.

2021-07-05 Uppdaterat R-län (Västergötland) 55 stycken.

2021-06-29 Uppdaterat S-län (Värmland) 53 stycken.

2021-05-14 Uppdaterat topografi., 15 stycken lagt till ytterligare 15 kort. 

2021-05-11 Uppdaterat T-län (Västmanland) 63 stycken

2021-05-07 Uppdaterat U-län (Västmanland) 50 stycken.

2021-05-04 Uppdaterat W-län (Dalarna) 52 stycken.

2021-05-03 Uppdaterat 34 fina signaturer + 25 blandad topgrafi.

2021-05-01 Nu 1924 objekt oneline. Uppdaterar hela tiden till rekordlåga priser

2021-04-28 Uppdaterat Y-län (Medelpad/Ångermanland) 50 stycken. Diverse frimärken + brev

2021-04-26 Uppdaterat AC-län (Västerbotten) 40 stycken + 12 div topografi

2021-04-23 Uppdaterat BD-län (Lappland) 48 stycken.

2021-04-21 Uppdaterat N-län (Halland) 47 stycken.

2021-04-08 Uppdaterat B-län (Sörmland + delar av Uppland) 50 stycken.

2021-04-07 Uppdaterat topografi 35 stycken, fartyg 10-tal.

2021-04-06 Uppdaterat X-Län (Gästrikland) 35 stycken. Fartyg 15 stycken.

2021-03-31 Uppdaterat N-län (Halland) 30 stycken..

 2021-03-22 Uppdaterat C-län (Uppland) 32 stycken.

2021-03-21 Uppdaterat K-län (Blekinge) 30 stycken. Samt ett 30-tal blandade objekt.

2021-03-18 Uppdaterat O-län (Bohuslän) cirka 60 stycken.

Till Samlamera ---->


 

 

 

2021-08-05 Nu kör vi för fullt på Tradera. Se uppstart och avslut nedan.

Glöm inte att logga in på Samlamera sök efter Netstamps. 

Uppdaterar hela tiden med nya billiga objekt.

Tradera ut Antal objekt Slutar
2021-12-03 36 stycken 2021-12-17
2021-11-26 33 Stycken 2021-12-10
2021-11-19 35 Stycken 2021-12-03
2021-11-13 31 Stycken 2021-11-26
2021-11-05 35 Stycken 2021-11-19
2021-10-29 31 Stycken 2021-11-12
2021-10-15 35 Stycken 2021-10-29
2021-10-08 35 Stycken 2021-10-22
2021-09-01 35 Stycken 2021-10-15
2021-09-17 30 Stycken 2021-01-24
2021-09-10 32 Stycken 2021-09-24
2021-09-03 30 Stycken 2021-09-17
2021-08-27 35 Stycken 2021-09-10
2021-08-20 35 Stycken 2021-09-03
2021-08-13 29 Stycken 2021-08-27
2021-08-06  34 Stycken 2021-08-20
2021-05-14 35 Stycken 2021-05-28
2021-05-07 36 Stycken 2021-05-21
2021-04-23 37 Stycken 2021-05-07
2021-04-16 36 Stycken 2021-04-30
2021-04-09 32 Stycken 2021-04-23
2021-03-02 36 Stycken 2021-03-16
2021-03-26 37 Stycken 2021-04-09
2021-03-19 32 Stycken 2021-04-02
2021-03-12 34 Stycken 2021-03-26
2021-03-05 36 Stycken 2021-03-19
2021-02-26 32 Stycken  2021-03-12
2021-02-19 33 Stycken  2021-03-05
2021-02-12 34 Stycken 2021-02-26
2021-02-05 34 Stycken 2021-02-19
2021-01-29 33 Stycken 2021-02-12
2021-01-22 32 Stycken 2021-02-05
2021-01-15 33 Srycken 2021-01-29
2021-01-01 35 Stycken 2021-01-15
2020-12-25 32 Stycken 2021-01-08
2020-12-18 30 Stycken 2021-01-01
2020-12-11 36 Stycken 2020-12-25
2020-12-04 35 Stycken 2020-12-18
2020-11-27 36 Stycken 2020-12-11
2020-11-20 32 Stycken  2020-12-04
2020-11-13 30 Stycken 2020-11-27
2020-11-07 32 Stycken 2020-11-20
2020-10-30 33 Stycken 2020-11-13
2020-10-23 34 Stycken 2020-11-06
2020-10-16 29 Stycken 2020-10-30
2020-09-09 40 Stycken 2020-10-23
2020-10-02 32 Stycken 2020-10-16
2020-09-25 33 Stycken 2020-10-09
2020-09-18 33 stycken 2020-10-02
2020-09-11 32 stycken 2020-09-25
 2020-09-04 33 stycken 2020-09-18
 2020-08-27 31 stycken 2020-09-11